Slik finner du frem

General Hotell ligger landlig til i Hole Kommune, men med adresse Hønefoss. Det tar ca 50 minutter med bil fra Oslo Sentrum til Helgelandsmoen Næringspark - som også rommer vårt hotell. Busstilbudet ut til oss er bra fra Gardermoen, men ikke helt fantastisk fra Oslo. Det er lettest å komme seg til og fra General Hotell med egen bil. GPS er sjelden en god måte å navigere til oss på.

Kortversjon

Følg E16 mot Hønefoss. Ved Botilurd (en stor eplehage rett syd for Hønefoss) skal du ta av til høyre og følge skilt mot Røyse, Norderhov og Helgelandsmoen. Rett etter avkjøringen vil du se et stort hvitt skilt hvor også hotellnavnet General står oppført. Denne veien heter Gomnesveien. Følg denne i 3 km til du kommer til Helgelandsmoen Næringspark. Kjør inn i Næringsparken og hold rett frem i ca 200 meter til du ser General Hotell - Bygg 31.

GPS-koordinater
LAT: 60.111439981578386
LON: 10.229183435440055

Google Maps ruter
OSL Gardermoen - Helgelandsmoen
Oslo sentrum - Helgelandsmoen
Drammen sentrum - Helgelandsmoen

Fyldig versjon

Helgelandsmoen kan være vrien å finne på GPS ettersom området tidligere var militært. Dette er i endring, men krever oppdatert GPS-programvare. Den enkleste måten å finne frem til oss på er å følge skilt.

Kommer du fra vest (Bergen eller fra Gardermoen via Lunner) så skal du passere Hønefoss by og følge E16 mot Oslo. Ca 3 km syd for Hønefoss kommer du til Norderhov og Botilrud som lettest kjennetegnes ved at det er en stor eplehage der.

Kommer du fra øst (Oslo/Sandvika) så skal du passere Sundvolden, Vik og den 3km flate og lange Steinssletta. Rett etter Steinssletta kommer det ganske plutselig opp skilt mot Røyse, Norderhov og Helgelandsmoen.

Resten av beskrivelsen matcher uansett hvilken retning du kommer i fra: Her skal du ta til høyre. Rett etter avkjøringen vil du se et stort hvitt skilt hvor også hotellnavnet General står oppført. Denne veien heter Gomnesveien. Følg denne i 3 km til du kommer til Helgelandsmoen Næringspark. Kjør inn i Næringsparken og hold rett frem i ca 200 meter til du ser General Hotell - Bygg 31. Det er gratis parkering 50 meter nord for hotellet (der du kom inn).

Buss til eller fra Gardermoen

Kommer du til Helgelandsmoen fra Gardermoen? I så fall kan du ta en kikk på bussrutene til Askeladden her. Merk at Askeladden ikke kjører helt til vår dør, så du bør antagelig hoppe av i Hønefoss sentrum og ordne annen transport derfra (buss/taxi). For grupper kan vi forhåndsreservere buss som kjører helt frem til døra.